Decyzja odnośnie monopolu Niemiec odłożona do października

Decyzja odnośnie monopolu Niemiec odłożona do października

Premierzy niemieckich landów opóźnili wydanie swojej decyzji odnośnie nowej państwowej ustawy hazardowej do października. 

Wtedy, jak mają nadzieję, będą dysponować założeniami na które zgodzą się wszystkie kraje związkowe, czyli landy. Premier Saksonii Anhalt – Reiner Haseloff (CDU) powiedział w zeszłym tygodniu podczas spotkania przywódców w Berlinie: „My [kraje związkowe] jesteśmy na dobrej drodze”.

Opóźnienie pozwoli landom zawrzeć w nowej ustawie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej ich kwietniowych wniosków przedstawiających restrykcyjne podejście do otwarcia rynku zakładów sportowych online dla prywatnych operatorów bazujące na 16,66% podatku obrotowym. Komisja Europejska ma przedstawić swój werdykt 18 lipca, jak podaje eGaming Review.

Badanie, opublikowane przez znanego niemieckiego profesora prawa prof. Bernda Grzeszicka z Uniwersytetu w Heidelbergu, które zostało zlecone przez Betfair, wskazuje jednak, że obecny szkic ustawy „przepadnie pod każdym względem przy ocenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także przy ocenie sądów narodowych” ponieważ nie ogranicza praw operatorów do oferowania usług na terytoriach objętych mocą artykułów 49 i 56 Traktatu EU „w sposób spójny i systematyczny jak wymaga Europejski Trybunał Sprawiedliwości”.

Rzecznik Betfair: „Mamy nadzieję, że premierzy wykorzystają czas, który im pozostał i podejmą wspólna decyzję co do ustawy, tak by była szczelna, by zapewniła uczciwym firmom prywatnym możliwość wolnego rynku, a także żeby chroniła niemieckich konsumentów przed niekontrolowanym czarnym rynkiem”.

Północny land Szlezwig-Holsztyn naciska na mniej restrykcyjne podejście do otwarcia rynku dla prywatnych operatorów. Szkic propozycji ustawy autorstwa tego landu, mówiący o tym, żeby wydawać licencje dla prywatnych operatorów na wszystkie rodzaje produktów opartą o 20% GPT (ang. Get Paid To) otrzymał w zeszłym miesiącu pozytywną opinię Komisji Europejskiej.

Rzecznik Betfair dodał: „Komisja Europejska wyraziła już aprobatę w stosunku do rozwiązania zaproponowanego przez Szlezwig-Holsztyn, mamy więc nadzieję, że inne kraje związkowe Niemiec zdecydują się przyjąć to rozwiązanie.”

Wiodące przedsiębiorstwo posiadające dane na temat hazardu online H2 Gambling Capital przewiduje także, że uregulowany prawnie rynek w Niemczech objąłby jedynie 7% całkowitej aktywności w grach online na terytorium kraju, jeśli Niemcy zaakceptowałyby zaproponowane w kwietniu restrykcyjne podejście do otwarcia rynku dla zakładów sportowych.